Trenger du en oppmuntring i hverdagen ?

Det kan være lett å tenke at det særlig er når vi rammes av en ulykke eller er i livskrise at vi trenger ord til oppmuntring, men sånn er det ikke. Følelsen av skuffelse, uro, ensomhet, tvil eller mørke tanker kan komme over oss alle på en helt vanlig mandag. Du anbefales å snakke med noen om du har det vanskelig, men iblant kan det også være til hjelp å lese styrkende ORD.

Bibelen er full av ORD som har vært til oppmuntring, trøst, styrke og glede for folk i flere tusen år. Disse ordene har en kraft i seg som kan gjøre en stor forskjell inni oss. Du er aldri helt alene. Gud bryr seg om deg og vil støtte og hjelpe deg gjennom alt du møter av vanskeligheter. Han vil bære deg, når du selv ikke orker å gå. 

 

Fortellingen om Fotsporene

"En natt hadde  en mann en drøm.
 Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
 For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden
, det ene var hans egne, og det andre var Herrens.

Da det siste bildet fòr forbi over himmelen,
 så han tilbake på fotsporene i sanden. 
Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. 
Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt.

Trenger du en oppmuntring i hverdagen ?

Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: 
"Herre, du sa engang at da jeg bestemte meg for å følge deg, 
ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var vanskeligst å leve, 
da er det bare ett par fotspor. 
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest?”

Da svarte Herren: «Mitt kjære og dyrebare barn! 
Jeg elsker deg og ville aldri forlate deg.
 De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett spor i sanden,
 det var de gangene jeg bar deg i armene mine.» 

Skrevet av Mary Stevenson

 

BIBELVERS:

"Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere" (Jesaja 66:13).

 

"Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk" (Filipperne.4:13).

 

"... Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" (Romerne.8:31).

 

"For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro" (1.Johannes.5:4).

 

"Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!" (1.Korinter.16:13).

 

"Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle (Salmene.34:19~20).

 

"Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke" (Josva.1:5).

 

"De rettferdige roper, og Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler (Salmene.34:18).

 

"Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og slet lenkene deres i stykker" (Salmene.107:14).

 

"Herren er mitt vern og mitt skjold... "(Salmene.28:7).

 

"Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke" (Salmene.138:3).

 

"Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke" (Jesaja 40:29).

 

"For Herren skal være ved din side, han skal vokte foten din for snaren" (Ordspråkene.3:26).

 

"Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker ly. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern, min tilflukt, min frelser som frir meg fra vold" (2.Samuelsbok.22:2~3).

 

"Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle. Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse" (Salmene.62:2~3).

 

"Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde" (2.Tessaloniker.3:3).

 

"Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte?" Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg" (Salmene.27:1~3).

 

"Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp..., "Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr" (Salmene.46:2~6).

 

"En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkes, men stå til evig tid. Fjell omgir Jerusalem, Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid." (Salmene.125:1~2)

 

"Dere folk, velsign vår Gud! La lovsangen lyde for ham. Han holder oss i live og lar ikke våre føtter vakle." (Salmene.66:8~9)

 

"Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over." (Salmene.57:2)

 

"Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:10~11)

 

"Kast din byrde på Herren, han vil sørge for deg! Han lar aldri den rettferdige vakle." (Salmene.55:23)

 

"Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1.Peter.5:6~7)

 

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»" (Matteus.11:28~30)

 

"Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den." (2.Korinter.4:7~10)

 

"Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende ibønnen."      (Romerne.12:12)

 

"Men nå, Herre,hva skal jeg vente på? Bare til deg står mitt håp. Fri meg fra alle mine synder!..." (Salmene.39:8~9)

 

"Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne."            (Ordspråkene.3:5~6)

 

"Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham,så griper han inn. Vær stille  for Herren og vent på ham!" (Salmene.37:4~5,7)

 

"Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud...Han holdt seg nær til Herren og vek ikke fra ham. Han holdt de bud som Herren hadde pålagt... Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg fore. (2.Kongebok.18:5~7)

 

"Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren,er en evig klippe." (Jesaja.26:3~4)

 

"Den som er redd for mennesker, setter en snare for seg selv, men den som stoler på Herren, har et vern." (Ordspråkene.29:25)

 

"La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast." (Hebreerne.10:23)

 

"Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir." (Kolosserne.1:23)

 

"Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone." (Johannes.åpenbaring.3:21)

 

"For Gud er ikke urettferdig så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet." (Hebreerne.6:10~12)

 

"Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet." (Hebreerne.10:35~36)

 

"Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham." (Jakob.1:12)

 

"Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren." (Klagesangene.3:25~26)

 

"Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!"  (Salmene.27:13~14)

 

"For ingen ting er umulig for Gud.»" (Lukas.1:37)

 

"«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»" (Lukas.18:27)

 

"Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»" (Matteus.19:26)

 

"Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror." (Markus.9:23)

 

"Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»" (Markus.5:36)

 

"For du har prøvet oss,Gud, renset oss som de renser sølv. Du lot oss gå i garnet, du la en byrde av motgang på våre hofter. Du lot mennesker ri over våre hoder, vi gikk gjennom ild og vann. Så førte du oss ut til overflod." (Salmene.66:10~12)

 

"Da ropte de til Herren i sin nød, og han førte dem ut av trengslene. Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. Da det stilnet, ble de glade. Han førte dem i havn der de ville." (Salmene.107:28~30)

 

"Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg." (2.Mosebok.19:4)

 

"Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren." (Jesaja.54:17)

 

"For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham... (2.Krønikebok.16:9)

 

"...Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling." (Daniel.11:32)

 

"Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)

 

"Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår," (Efeserne.3:20)

 

"Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger." (Filipperne.4:19)

 

"Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning." (2.Korinter.9:8)

 

"...men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er."         (Salmene.34:11)

 

"For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." (Salmene.84:12)

 

"Herren vendte Jobs skjebne da han ba for vennene sine, og lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før...Og Herren velsignet Jobs siste år mer enn de første. (Job.42:10,12)

 

"Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus." (Filipperne.3:12)

 

"Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme." (2.Timoteus.4:7~8)

 

"Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje." (Romerne.8:28)

 

"Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg." (Salmene.23:4)

 

"De som sår med tårer, skal høste med jubel." (Salmene.126:5)

 

"Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde! Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." (Salmene.121:1~8)

Trenger du en oppmuntring i hverdagen ?
Powered by Cornerstone