Hvem er vi?

Ungdomssenteret ligger i hjertet av den langstrakte flotte bygda Spydeberg.
Hvem er vi?

Ungdomssenteret eies av Norsk Luthersk misjonssamband, men er et tverrkirkelig felleskap. Vi som driver huset i det daglige har det til felles at vi ønsker å følge Jesus. Her er både unge og gamle, høye og lave, runde og smale. Det på innsiden er det viktigste for oss. Vi ønsker å være et varmt, inkluderende, fargerikt, levende fellesskap og en aktuell forsamling i midten av bygda vår. 

Ungdomssenteret er organisert med et styre og et husstyre, og vi er mange som drar lasset sammen og bidrar med ulike større eller mindre oppgaver eller aktiviteter. "Vi løfter sammen" er derfor et uttrykk vi gjerne bruker fordi det som skjer ut fra ungdomssenteret skapes i fellesskap, av frivillige hjerter, hender og hoder.

Vi liker at det er lave skuldre på søndagsmøtene våre og andre arrangementer. Det gir rom for både latter og tårer. Vi arrangerer lørdags- og søndagsskole, gutteklubb og jenteklubb, barnekor, ungdomskor og ungdomsklubb, bibeltimer og bønnemøter, hobbytreff og julemesse, sangkvelder, dameaften og mannstreff. De som vil kan også bli med i en husgruppe/bibelgruppe.

Hvem er vi?

Akkurat nå vil du oppdage at det er utbygging på gang om du kommer innom. Vi har blitt mange og gleder oss til å få et større bygg med plass til flere, og arealer bedre tilpasset våre behov, og som også kan være til glede for andre. 

Powered by Cornerstone