Visjoner og verdier

Med Jesus i hjertet

Visjoner og verdier

 

Ungdomssenteret vil være et fellesskap som formidler varme, og inkluderer medmennesker i lokalmiljøet. Vi ønsker å ha et nært og levende forhold til Jesus og bringe budskapet om Jesus videre til mennesker vi møter.

 

 

 

Kjerneverdiene som vi ønsker skal prege forsamlingen vår er:

Levende tro

Inkluderende fellesskap

Guds kjærlighet i ord og handling

 

 

Levende tro
Med Jesus i hjertet. En levende tro betyr å kjenne Jesus. Vi vil se forvandlede liv, og
mennesker som reises opp gjennom sin personlige tro på Jesus, Guds Sønn.

Vi vil leve nær Gud, vår Far, kjenne Guds ord, og vokse i tro på og etterfølgelse av Ham.

 

Inkluderende fellesskap
Med Jesus i fellesskapet. Vi vil være et levende, inkluderende og omsorgsfullt fellesskap for alle generasjoner. 

Vi vil være et hjem der alle mennesker blir sett og tatt på alvor, og der hver
enkelt kan bli møtt av Guds kjærlighet og lære Jesus å kjenne.


Guds kjærlighet i ord og handling
Med Jesus ut i hverdagen. Vi vil leve nær mennesker rundt oss.

Vi ønsker å være synlige i lokalmiljøet, og være medmennesker som tilbyr og tar imot omsorg og hjelp, forbønn og
tjenester - inspirert av Jesu kjærlighet.


Gjennom Norsk Luthersk Misjonssamband er vi også med på å sende ut, be for og støtte
misjonærer, som formidler evangeliet til unådde folkeslag over hele verden.

 

Efeserne 2:8

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Powered by Cornerstone