Våre aktiviteter for de minste
Gutteklubben
Gutteklubben er en klubb for gutter fra 1. - 6. trinn.
Les mer
Jenteklubben
Jenteklubben er en aktivitetsklubb for jenter fra 1. - 6. trinn.
Les mer
Juniorn Miks
Kortilbudet for hele familien.
Les mer