St. Hans på Hallerudstranda

Varme griller, utlodning, lek og moro, bading…. Sang av Juniorn; andakt ved Bård