Møte. Solbukta-fokus. Solkoret og Morten Gjerløw Larsen deltar. Søndagsskole