Møte med «Noreg Mediemisjon». Besøk av Elisabeth Sæth og Brit Kari Urdal