Støtt Ungdomssenterets arbeid
Renovering av Ungdomssenteret
Ungdomssenteret er ikke helt nytt lenger og det bærer preg av å være brukt, men det skal vi være glade for
Bli fastgiver!

Ungdomssenteret er en viktig bidragsyter for lokalmiljøet i Spydeberg. Vil du være med å bidra til at vi kan opprettholde vårt gode arbeid?
 

Bli fastgiver! >>